Tjänster som skapar värden

Informationsteknologi är en affärskritisk resurs inom många företag och verksamheter. IT bidrar till effektiviseringar som inte var möjliga tidigare och är i vissa fall en förutsättning för att förverkliga nya innovationer och utnyttja potentialer till fullo.

Rätt egenskaper på IT-arkitekturen bör därför utgå från affärs- och verksamhetsbehov för att sedan styra IT-designbeslut från övergripande och strategisk nivå till systemdesign och systemutveckling.

Quale Consulting erbjuder tjänster inom en rad områden med fokus på ledning, styrning och IT-arkitektur med det gemensamma syftet att öka värdet för dig som kund.

Ledning och styrning:

Vi hjälper dig att driva ditt utvecklingsprojekt på utsatt tid, enligt budget och enligt givna kvalitetskrav.

Tjänster:

 • Programledning
 • Projektledning
 • Teknisk projektledning
 • Projektgranskning

IT-arkitektur:

Vi hjälper dig att säkerställa att IT-arkitektur och IT-lösningar får rätt egenskaper från grunden och därmed bidrar till en långsiktig, hållbar och över tiden kostnadseffektiv IT-investering.

Tjänster:

 • Verksamhetsarkitektur (stadskarta och stadsplan)
 • Process- och Informationsmodellering
 • Lösningsarkitektur
 • Integrationsarkitektur
 • SOA (Service Oriented Architecture)
 • IT-, Integrations- och SOA strategi
 • Arkitekturgranskning

Arbetssätt och IT-styrning

Vi hjälper dig att etablera en affärsdriven verksamhets- och IT-utveckling som möter verksamhetens behov av effektivt förändringsarbete. Med rätt arbetssätt får du kontroll över pågående förändringsarbete och säkerställer utveckling mot ett gemensamt mål.

Tjänster:

 • Förändringsarbete
 • Effektivisering av IT-förvaltning och IT-utveckling
 • Arkitekturstyrning och förvaltning
Energi för lönsamma,
långsiktiga och hållbara
IT-investeringar.