Nyheter

MYCKET PÅ GÅNG

Det händer mycket på Quale just nu! Vi jobbar i många spännande uppdrag hos våra kunder och har mer att göra än vad vi hinner med. Vi har därför stort behov av att bli fler och kör olika typer av rekryteringskampanjer, såväl egna som med partners. Parallellt jobbar vi med att lyfta våra interna processer ytterligare en nivå där vi bla kommer att lansera en ny hemsida under sommaren. Inom ett par år räknar vi med att ha fördubbla våra verksamhet.

Vill du vara med på en spännande tillväxtresa med stor möjlighet att påverka så tycker jag att du ska höra av dig till någon av oss på Quale.

Erfaren projektledare till Quale

I januari 2016 börjar Linda Eriksson sin anställning på Quale. Linda har mer än 15 års erfarenhet från Telekom-branschen där hon haft olika typer av projektledaruppdrag. Hon har under åren byggt upp en god kännedom kring ledande metoder på marknaden såsom: ITIL, Scrum, Lean, PROPS och Six Sigma. Hon kommer närmast ifrån en roll som IT Delivery Manager på Ericsson.

Linda förstärker Quale som projektledare och verksamhetsanalytiker med tyngdpunkt på krav, upphandling och IT-ledning.

Välkommen Linda!

Quale förstärker med projektledare och IT-arkitekt

Under hösten 2015 började Mats Helldén sin anställning på Quale. Mats har med sina mer än 30 år i IT-branschen en lång och gedigen erfarenhet av att utveckla, projektleda och implementera IT-lösningar. De senaste åren har Mats arbetat främst med IT-arkitektur, verksamhetsutveckling och upphandling men han har även arbetat med systeminförande och IT-förvaltning.

Senast kommer Mats ifrån en roll som chefsarkitekt och teknisk projektledare för Nationell Trängselskatt på Transportstyrelsen.

Mats förstärker Quale som projektledare såväl som IT-arkitekt.

Välkommen Mats!

Transportstyrelsen förstärker från Quale

Quale Consulting har fått förtroendet att hjälpa Transportstyrelsen i deras förvaltningsorganisation kring verksamhetens stödsystem. Hos Transportstyrelsen kommer Quale bland annat att delta i  utvecklingen av verksamhetens diariehantering. I uppdraget ryms även arbete kring dokumenthanteringen inom myndigheten.

Vi glada och stolta över att Transportstyrelsen gett oss förtroendet att vara delaktiga i förädlandet av sin IT-hantering och dess verksamhet.

Quale blir ännu starkare

I september börjar Peter Eriksson sin anställning på Quale. Peter är en erfaren konsult med en bred systemutvecklingsbakgrund utifrån vilken han har utvecklats som ledare. Han har god erfarenhet ifrån såväl linjeroller såväl som projektledande roller och har mer än 15 års erfarenhet ifrån IT-branschen.

Peter har erfarenhet ifrån såväl offentlig som privat sektor med tyngdpunkten inom Energi, Bygg- och Anläggning samt Underhåll. Idag verkar han i huvudsak inom områdena Projektledning, Kravställning och Utvecklingsledning.

Välkommen Peter!

Ny TOGAF-certifiering

Flera av våra antällda är TOGAF-certifierade och nu är vi ytterligare en genom Joachim Denner. En viktigt kvalitetsbevis inom ett av våra kärnområden.

TOGAF, The Open Group Architecture Framework, är ett internationellt och standardiserat ramverk som innehåller detaljerade och utformade metoder och stödresurser för att bedriva förändringarbete I en verksamhet och för att stödja vid framtagandet av t.ex. IT processer i relation till affärs processer. Ramverket innehåller en omfattande metod (ADM – Architecture Development Method) för att utveckla arkitektur inom de fyra områdena affär, information, applikation och teknik och däri verktyg för att beskriva, mäta och styra en organisations arkitektur.

Quale fortsätter växa!

Den 22 november börjar Joachim Denner sin anställning på Quale. Joachim är certifierad IT-arkitekt och har arbetat inom IT-branschen sedan 1987. Han har under åren skaffat sig en gedigen erfarenhet från systemutvecklingens samtliga faser och roller där han senast kommer från en roll som teamledare.

Joachim har erfarenhet från flera olika branscher och är utbildad inom ett flertal metoder och verktyg. Han verkar idag inom områdena  IT-arkitektur, Projektledning och Utveckling (lead developer).

Välkommen Joachim!

PENG

Ett strategiskt viktigt tjänsteområde för Quale är nyttovärdering med PENG som  grundläggande metod. Vi är därför mycket glada över att snart ha en av få certifierade PENG-ledare i organisationen genom Magnus Lindmark som alldeles nyligen genomgått steg 2 i certifieringsprocessen. Nu återstår bara det sista steget som även innebär en stor möjlighet för någon av våra kunder då det i princip innebär att genomföra en skarp nyttovärdering kvalitetssäkrad av någon av PENG-modellens® upphovsmän eller ackrediterad att få certifiera. Ett unikt tillfälle således och ett garanterat kvalitativt resultat genom att två skarpa hjärnor arbetar tillsammans.

Jenny Ulfgren förstärker Quale

Jenny Ulfgren började sin anställning på Quale Consulting den 1 september 2011. Vi är mycket glada över att kunna knyta en så stark profil till Quale och ser att det kommer ha stor positiv betydelse för bolagets fortsatta utveckling.

Jenny har arbetat i IT-branschen sedan 1996 med såväl teknisk som administrativ systemutveckling. Hon har en bakgrund inom programmering och har erfarenhet av projektledning inom systemutvecklingens samtliga faser. Genom åren har hon även kompletterat sin erfarenhet med en bred kunskap om personalfrågor.

Jenny har haft olika ledande befattningar sedan 2001 och har god inblick i företagandets framgångsfaktorer och fallgropar. Hon har även erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i såväl företag som ideella organisationer.

Välkommen Jenny!

Europas största maskinuthyrare förlänger med Quale

Quale Consultings Magnus Lindmark har fått sitt uppdrag hos en av Europas största maskinuthyrare förlängt. Där leder han arbetet med att etablera en gemensam integrationsplattform inom ett koncerngemensamt projekt. Syftet är att införa gemensamma affärsprocesser för de olika länderna inom gruppen och att erbjuda ett gemensamt systemstöd för dessa. Quale representerar ett av delprojekteten och ansvarar där för att planera, leda och stödja verksamheten.

Vi är självklart glada över ett förnyat förtroende inom en spännande bransch och hos en av de främsta aktörerna på området.