Våra stjärnor

Quale är ett företag med höga ambitioner. Vi ställer tydliga krav på våra medarbetare och vill att alla är delaktiga i utvecklingen av företaget. Vi krånglar inte till det. Det ska vara enkelt att jobba både på och med Quale.

Magnus_NY_4x3

Magnus Lindmark

Ägare, VD och konsult

Har varit i IT-branschen sedan 1996. Erkänt kompetent projektledare med erfarenhet från stora internationella projekt. Internationell certifierad coach (ICC) med många års erfarenhet av ledning och styrning av både individer och grupper av varierande storlek. Har under fler års tid haft olika chefsbefattningar med personal- och budgetansvar. Utbildad i PENG och ett flertal andra vedertagna metoder och modeller såsom PPS, PMM, IRM Processutveckling, ITIL mm.

Tre barn och bor i Örebro. Gillar idrott i allmänhet och basket i synnerhet där en stor del tid investeras för att främja ungdomars utveckling.

Motto: ”Varför ge mindre än 100%?”

25

Thomas Lindelöf

Ägare, marknadsansvarig och konsult

Varit verksam inom IT-branschen sedan 1992. Erfaren IT-arkitekt med en gedigen bakgrund inom systemutveckling. I uppdrag behärskar han roller såsom lösningsarkitekt, integrationsarkitekt, enterprisearkitekt och projektledare. Thomas har certifieringar både som IT-arkitekt men även inom SOA och ITIL.

Två barn och bor i Örebro. Engagerad i gymnastik både som tränare och aspirerande gymnast.

Motto: ”Det finns alltid två sidor på samma mynt”

Ann-Sofie_NY_4x3

Ann-Sofie Karlsson

Konsult

Verksam i IT-branschen sedan 1996. Har bred erfarenhet från många olika roller och discipliner inom IT från både kund- och leverantörssidan och ett stort intresse för att effektivisera verksamheter med stöd av IT med affärsnyttan och användarens behov i fokus.
Erfarenhet från internationella organisationer och projekt och har de senaste åren valt att specialisera sig inom Arkitektur.

Ann-Sofie har sitt ursprung i Örebro och bor nu i Stockholm. Hon tycker om att ägna sin fritid åt olika former av motion för fysik såväl som psyke och ständiga förbättringar i vardagen med lean@home.

Motto: ”Det enda beständiga är förändring”

43

Peter Eriksson

Konsult

Peter påbörjade sitt arbete inom IT-branschen 1997.Har under dessa år varit verksam inom de flesta delar av IT-branschens grenar. De sista 10 åren har ledarskap varit det dominerande där Peter som projektledare har erfarenhet av både vattenfall- och Agila  metoder. Projekten har bedrivits med internationella inslag i forma av resurser från Ukraina. Han har även under en tid varit konsultchef.  Arkitekturuppdrag är något som intresserar Peter, inte bara på lösningsnivå utan även på verksamhetsnivå.

Bor i Örebro med två barn och hund. Fritiden fylls sommartid med konditionsträning, företrädesvis löpning och cykling. Vintertid ägnar sig Peter gärna åt att spela innebandy.

Motto: ”Ät inte kolan med pappret på!”

07

Linda Eriksson

Konsult

Linda har varit verksam i IT-branschen i ca 10 år. Har en bakgrund som projektledare, testledare och har en förmåga att se vad verksamheten behöver. Linda har stor erafrenhet av internationella projekt samt stora komplexa IT-organisationer. Är certifierad inom PROPS, Six Sigma samt ITIL. Linda har haft budgetabsvar och är van att leda stora som små grupper.

Har två barn och bor i Örebro. Fritiden ägnas åt pass på Friskis och Svettis samt löpning. Gillar idrott i allmänhet.

Motto: "Det finns inga problem bara möjligheter".

Christian_NY_4x3

Christian Eriksson

Konsult

Christian har varit verksam i IT-branschen sedan 1999 och har haft flertalet ledande roller med fokus på verksamhetsutveckling, process och IT-utveckling i syfte att likrikta processer och effektivisera arbetssätt. Christian är van att jobba i en internationell miljö där han har haft globalt process- och systemansvar inom Produktion och Eftermarknad. Han har drivit flera internationella projekt inom områden som verksamhetsutveckling, systemutveckling och systemimplementering samt inköp, logistik, produktion och eftermarknad.

På fritiden sysslar Christian mycket med musik och är trummis i ett Coverband. Friluftsliv, cykla mountain-bike och skidåkning ligger också Christian varmt om hjärtat.

Motto: Vågar man inget så vinner man inget!

Erik_NY_4x3

Erik Lannhard

Konsult

Erik har mer än 25 års erfarenhet med process och IT frågor på olika nivåer. De första 5 åren med arbete i linjen operativt och som verksamhets chef, han har på så sätt byggt upp en gedigen erfarenhet och förståelse på vad verksamheten kräver. De senaste 20 senaste åren har han jobbat med process och IT implementeringar inom ERP/PLM och MES domänen. De roller som Erik har haft är Kravställare, projektledare, testledare, implementeringsansvarig, samt processägare/beställare med budgetansvar. Alla projekt har varit av global karaktär med olika legala kravställningar. Är i grunden civilingejör och har byggt på med mindre kurser inom Lean, Projektstyrning och Six Sigma.

Har fru och två barn och bor i Lanna utanför Örebro. Fritiden ägnas joggning, skogsarbete och styrelsearbete i Örebro Läns Fotbollsförbund.

Motto: "Hur svårt kan det va? ”