Våra stjärnor

Quale är ett företag med höga ambitioner. Vi ställer tydliga krav på våra medarbetare och vill att alla är delaktiga i utvecklingen av företaget. Vi krånglar inte till det. Det ska vara enkelt att jobba både på och med Quale.

16

Magnus Lindmark

Ägare, VD och konsult

Har varit i IT-branschen sedan 1996. Erkänt kompetent projektledare med erfarenhet från stora internationella projekt. Internationell certifierad coach (ICC) med många års erfarenhet av ledning och styrning av både individer och grupper av varierande storlek. Har under fler års tid haft olika chefsbefattningar med personal- och budgetansvar. Utbildad i PENG och ett flertal andra vedertagna metoder och modeller såsom PPS, PMM, IRM Processutveckling, ITIL mm.

Tre barn och bor i Örebro. Gillar idrott i allmänhet och basket i synnerhet där en stor del tid investeras för att främja ungdomars utveckling.

Motto: ”Varför ge mindre än 100%?”

25

Thomas Lindelöf

Ägare, marknadsansvarig och konsult

Varit verksam inom IT-branschen sedan 1992. Erfaren IT-arkitekt med en gedigen bakgrund inom systemutveckling. I uppdrag behärskar han roller såsom lösningsarkitekt, integrationsarkitekt, enterprisearkitekt och projektledare. Thomas har certifieringar både som IT-arkitekt men även inom SOA och ITIL.

Två barn och bor i Örebro. Engagerad i gymnastik både som tränare och aspirerande gymnast.

Motto: ”Det finns alltid två sidor på samma mynt”

34

Joachim Denner

Konsult

Har arbetat i IT branschen sedan 1987. Har en bakgrund inom programmering och systemdesign och har en lång erfarenhet av systemutvecklingens samtliga faser och roller. Både i förvaltnings- och utvecklingsprojekt och som projektledare/teamledare och projektmedlem/teammedlem. Är Certifierad Enterprise arkitekt (TOGAF) och certifierad IT arkitekt (Zachmann Framework). I uppdrag behärskar han roller såsom verksamhetsarkitekt, lösningsarkitekt, integrationsarkitekt, mjukvaruarkitekt och projektledare.

Sport och hälsa är stora intressen. Somrarna ägnas åt golf och den egna båten. Vinter till längd- och utförsåkning.

Motto: ”Det viktiga är inte att vinna utan att komma först!”

43

Peter Eriksson

Konsult

Peter påbörjade sitt arbete inom IT-branschen 1997.Har under dessa år varit verksam inom de flesta delar av IT-branschens grenar. De sista 10 åren har ledarskap varit det dominerande där Peter som projektledare har erfarenhet av både vattenfall- och Agila  metoder. Projekten har bedrivits med internationella inslag i forma av resurser från Ukraina. Han har även under en tid varit konsultchef.  Arkitekturuppdrag är något som intresserar Peter, inte bara på lösningsnivå utan även på verksamhetsnivå.

Bor i Örebro med två barn och hund. Fritiden fylls sommartid med konditionsträning, företrädesvis löpning och cykling. Vintertid ägnar sig Peter gärna åt att spela innebandy.

Motto: ”Ät inte kolan med pappret på!”

07

Linda Eriksson

Konsult

Linda har varit verksam i IT-branschen i ca 10 år. Har en bakgrund som projektledare, testledare och har en förmåga att se vad verksamheten behöver. Linda har stor erafrenhet av internationella projekt samt stora komplexa IT-organisationer. Är certifierad inom PROPS, Six Sigma samt ITIL. Linda har haft budgetabsvar och är van att leda stora som små grupper.

Har två barn och bor i Örebro. Fritiden ägnas åt pass på Friskis och Svettis samt löpning. Gillar idrott i allmänhet.

Motto: "Det finns inga problem bara möjligheter".